Byggmesterforsikring

SØK GARANTI

Vi leverer garantier som oppfyller kravene til garantistillelse etter Bustadoppføringslova. I tillegg tilbyr vi entreprenørgarantier, betalingsgarantier, forskuddsgarantier og andre garantier, i henhold til gjeldende norske byggestandarder.


SISTE NYTT

Foreløpige endringer i bustadoppføringslova

Stortinget vedtok i desember 2016 foreløpige endringer i bustadoppføringslova § 12. Endringene er trådt i kraft fra 1. januar 2017. 

ANDRE STEDER

Hold deg oppdatert med våre råd og tilbud i andre kanaler på nett.

Våre partnere

guardsystemsRøde Kors FørstehjelpByggmesterforbundetVertikal Helse