10. Januar 2017

Foreløpige endringer i bustadoppføringslova

Stortinget vedtok i desember 2016 foreløpige endringer i bustadoppføringslova § 12. Endringene er trådt i kraft fra 1. januar 2017. 

Byggeplass

De foreløpige endringene i loven betyr i praksis at entreprenøren nå kan vente med å stille garantien til etter avtaleinngåelse ved å ta forbehold om åpning av byggelån, salg eller behandling av søknader. Dersom forbehold ikke tas skal garantien stilles straks etter avtaleinngåelsen.

I tilfeller der det skal stilles garanti etter avtaleinngåelse har forbrukeren rett til å holde igjen vederlag frem til garantiinngåelsen er dokumentert, da senest ved forbeholdets bortfall. Garantien skal uansett stilles før byggestart.

I lovens endring ligger nå også en hevingsrett for forbrukeren. Dersom entreprenøren skal stille garanti etter forbehold og ikke kan vise til stilt garanti innen rett tid vil forbrukeren kunne varsle entreprenøren og evt. ha mulighet til å heve avtalen etter ti virkedager.