29. November 2016

Hiscox sikrer garantier utstedt på vegne av Gable

Byggmesterforsikring informerte torsdag 24. november 2016 om at Gable Insurance Ag er begjært konkurs og at det pågikk forhandlinger om en konkret løsning for å sikre løpende portefølje i Gable. Vi har nå gleden av å informere om at samtlige garantier utstedt av Byggmesterforsikring på vegne av Gable, uavhengig av utstedelsestidspunkt, er sikret gjennom Hiscox Insurance Company Limited. 

Dette betyr med andre ord at Hiscox Insurance Company Ltd, et internasjonalt A ratet selskap, påtar seg å dekke alle rettmessige krav etter disse garantiene. 

Hiscox Insurance Company Ltd er samme selskap som Byggmesterforsikring inngikk avtale med 1.oktober 2016 og hvor alle nye garantier plasseres.

Garantidokumenter

Hverken våre kunder eller mottaker av garantiene trenger å foreta seg noe.

Garantidokumentene som er utstedt og oversendt er gyldige som de foreligger. De trenger ikke erstattes.

Skulle det allikevel være ønskelig med nye dokumenter, må det forespørres i hvert enkelt tilfelle.

Bestilling, der det aktuelle garantinummer fremkommer, sendes til garanti@bmf.no.

Hva skjer med eventuelle krav?

Eventuelle krav meldes som angitt på garantidokumentenes side 2 til Norwegian Claims Link (NCL) og blir behandlet på vanlig måte.

Krav som tidligere er meldt NCL, og hvor saksbehandling er påbegynt, vil følge samme prosess.

Vi beklager usikkerheten som har vært knyttet til disse garantiene den siste tiden, og takker for tålmodigheten og tilliten dere har vist oss.