01. Desember 2016

Garanti har blitt egen avdeling med egen hjemmeside

Etter at selskapet relanserte garantiproduktet i 2012 har Byggmesterforsikring utviklet seg til å bli en betydelig leverandør av garantier etter Bustadoppføringslova samt kontrakts- og forskuddsgarantier til byggebransjen. For å kunne møte den stadig økende etterspørselen ble det besluttet at selskapets garantileveranser skal organiseres gjennom en egen avdeling som profileres gjennom en egen hjemmeside.

I tillegg til at garantiområdet har fått egen hjemmeside har avdelingen også egne dedikerte medarbeidere og dedikerte fagressurser.

Garantisiden finner du: HER

For kundene betyr dette følgende:

  • God rådgivning fra rådgivere med høy kompetanse
  • Rask svartid
  • Gode priser
  • Garantiprodukter og løsninger tilpasset byggebransjen
  • Enkel tilgang til informasjon om garantier

Med denne omorganiseringen viser Byggmesterforsikring at garanti er et satsningsområde og at selskapet, som på forsikringsområdet, jobber for å levere de beste garantiløsningene til seriøse håndverkere og utbyggere.

Velkommen til Byggmesterforsikring Garanti!


Med vennlig hilsen

Jørn Grøstad
Leder garanti