16. November 2016

Garanti: Informasjon om Gable Insurance AG

Byggmesterforsikring er gjort kjent med at Gable Insurance Ag er begjært konkurs. Utfallet av dette er ennå ikke kjent. Det jobbes med alternative løsninger for å sikre løpende garantiportefølje og Byggmesterforsikring vil komme tilbake med mer informasjon så snart det lar seg gjøre.

Henvendelser vedrørende løpende garantier rettes til Byggmesterforsikring på vanlig måte.

Alle eventuelle krav rettes til Norwegian Claims Link som angitt på garantidokumentenes side 2.

Det nevnes samtidig at all garantiforretning fra og med 01. oktober 2016 er plassert i Hiscox Insurance Company Ltd. Disse påvirkes ikke på noen måte av situasjonen rundt Gable Insurance AG.

Byggmesterforsikring sin ordinære forsikringsvirksomhet er heller ikke på noen måte berørt.