17. Oktober 2016

Ny garantileverandør

Vi har gleden av å informere alle våre kunder om at vi har gjort avtale med en ny leverandør, med virkning fra 1.10.2016, for våre garantiprodukter.

Vi ser fram til å utstede garantier på vegne av Hiscox Insurance Company Limited, som er et meget solid selskap med en internasjonal A rating.

Samtidig ønsker vi å informere om at vår avtale med Gable Insurance Ag løper videre. Det vil allikevel ikke bli plassert nye garantier gjennom denne avtalen på nåværende tidspunkt.

Utover at vi nå har mulighet til å tilby bedre betingelser, vil ikke endringen ha noen praktisk betydning for våre kunder.

Eventuelle spørsmål rettes til:

Jørn P. Grøstad
Leder garanti

E-post: jorn@bmf.no
Tlf:       64864609


Vi imøteser tilbudsforespørsel og bestilling!
Søk eller bestill garanti: HER