18. August 2016

Viktig informasjon om garantier!

Som følge av endringer i Solvency II endrer Byggmesterforsikring sin garantileverandør.

I forbindelse med innføring av Solvency II fra 2017 har Gable Insurance Ag annonsert at selskapet vil ha utfordringer med å møte de nye kravene som innføres. Det presiseres at Gable fortsatt har god økonomi og ingen problemer med å svare for sine forpliktelser. De har allikevel vurdert omfanget av de nye kravene som så belastende for selskapet at de med all sannsynlighet, velger en omstrukturering i stedet for å forsøke og møte dem. Dette vil medføre at virksomheten endres fra forsikringsselskap til multiagentur.

Byggmesterforsikring AS har vært kjent med situasjonen en periode og det har blitt jobbet med nødvendige tiltak og fremforhandling av nye avtaler.

For å sikre våre kunder og den løpende porteføljen, vil denne, sammen med Gable Insurance sin øvrige garantiforretning i Norge, i samsvar med gjeldende lovgivning, bli overført til Hiscox UK som er en solid aktør med god internasjonal rating. Videre kan det informeres om at den eksisterende agentkontrakten Byggmesterforsikring har med Gable Insurance Ag vil bli transportert til Hiscox UK, og ny forretning vil bli plassert i henhold til denne. Dette vil bli gjennomført i løpet av høsten 2016.

Det er viktig for våre kunder å merke seg at dette ikke på noen måte vil medføre endringer som påvirker hverken løpende eller fremtidige garantier. Alle spørsmål om garantier skal, som i dag, rettes til Byggmesterforsikring og alle eventuelle krav etter garantier vil, også som i dag, bli behandlet i Norge av Norwegian Claims Link As, etter gjeldende norsk lovgivning.

Eventuelle spørsmål i saken rettes til

Byggmesterforsikring As v/Jørn P. Grøstad

Telefon 64864609

E-post: jorn@bmf.no