Byggmesterforsikring

VÅRE GARANTIER

Alle våre garantier

Her finner du en fullstendig oversikt over alle våre garantier.

Garantier etter Bustadoppføringslova §12

Garantier som oppfyller kravene til garantistillelse slik de fremkommer av Bustadoppføringslova §12.
LES MER

Garantier etter Bustadoppføringslova §47

Garantier som oppfyller kravene til garantistillelse slik de fremkommer av Bustadoppføringslova §47.
LES MER

Entreprenørgarantier

Garantier som tilfredsstiller kravene i henhold til gjeldende norske byggestandarder. Dette inkluderer de vanligste Norsk Standard kontraktene NS8405, NS8406, NS8407, NS8415, NS8416, NS8417 og NS3404 med flere.
LES MER

Betalingsgarantier

Garantier som gir sikkerhet for rettmessig betaling av leverte varer og tjenester.
LES MER

Forskuddsgarantier

Forskuddsgarantier gjelder som sikkerhet for kjøper i de tilfeller det er inngått avtale om betaling før overlevering av varen eller tjenesten.
LES MER

Andre garantier

Byggmesterforsikring leverer det meste av garantityper som benyttes for å sikre forhold i byggenæringen. Har du behov for en garanti vil vi gjerne høre fra deg.
LES MER