KREDITTVURDERING OG SIKKERHET

SIKKERHET

I utgangspunktet leveres alle våre garantier som en forsikringsgaranti uten krav til sikkerhetsstillelse. For en del garantikunder kan det likevel bli nødvendig å stille med sikkerhet, helt eller delvis, for å få innvilget omsøkte garantier.

Sikkerhet kan være i form av en kontragaranti (kausjon) fra søkers morselskap eller i form av et sperret innskudd på pantsatt konto.

Det er flere forhold som kan gjøre sikkerhetsstillelse aktuelt. Eksempler på dette er at søker har kortvarig historikk og at omsøkt garantibeløp overstiger kravene til egenkapital/soliditet.

Sikkerhetsstillelse kan i mange tilfeller gjøre det mulig å få innvilget omsøkte garantier, selv om historikk og vurdert økonomi ikke er tilstrekkelig.

Det er likevel verdt å merke seg at garanti kun utstedes til bedrifter som anses å ha tilstrekkelig evne til å stå inne for sine forpliktelser.

Dersom kredittvurderingen av søkeren konkluderer med for høy risiko knyttet til firmaets gjennomføringsevne kan ikke dette kompenseres med sikkerhet.