Byggmesterforsikring

SISTE NYTT

10. Januar 2017
Foreløpige endringer i bustadoppføringslova
illustrasjon

Stortinget vedtok i desember 2016 foreløpige endringer i bustadoppføringslova § 12. Endringene er trådt i kraft fra 1. januar 2017. 

Les mer
15. Desember 2016
Du er ikke alene om å ha utfordringer med ordinære bankgarantier
illustrasjon

At det må stilles garanti for en jobb er et velkjent krav for deg som driver med byggevirksomhet og oppføring av boliger. Ettersom dette er noe som tradisjonelt har blitt levert av banker har du derfor tatt kontakt med banken din med håp om en enkel og god løsning. Men til din overraskelse viser det seg at dette er mer komplisert enn du først hadde sett for deg.

Les mer
01. Desember 2016
Garanti har blitt egen avdeling med egen hjemmeside
illustrasjon

Etter at selskapet relanserte garantiproduktet i 2012 har Byggmesterforsikring utviklet seg til å bli en betydelig leverandør av garantier etter Bustadoppføringslova samt kontrakts- og forskuddsgarantier til byggebransjen. For å kunne møte den stadig økende etterspørselen ble det besluttet at selskapets garantileveranser skal organiseres gjennom en egen avdeling som profileres gjennom en egen hjemmeside.

Les mer
29. November 2016
Hiscox sikrer garantier utstedt på vegne av Gable
illustrasjon

Byggmesterforsikring informerte torsdag 24. november 2016 om at Gable Insurance Ag er begjært konkurs og at det pågikk forhandlinger om en konkret løsning for å sikre løpende portefølje i Gable. Vi har nå gleden av å informere om at samtlige garantier utstedt av Byggmesterforsikring på vegne av Gable, uavhengig av utstedelsestidspunkt, er sikret gjennom Hiscox Insurance Company Limited. 

Les mer
16. November 2016
Garanti: Informasjon om Gable Insurance AG
illustrasjon

Byggmesterforsikring er gjort kjent med at Gable Insurance Ag er begjært konkurs. Utfallet av dette er ennå ikke kjent. Det jobbes med alternative løsninger for å sikre løpende garantiportefølje og Byggmesterforsikring vil komme tilbake med mer informasjon så snart det lar seg gjøre.

Les mer
17. Oktober 2016
Ny garantileverandør
illustrasjon

Vi har gleden av å informere alle våre kunder om at vi har gjort avtale med en ny leverandør, med virkning fra 1.10.2016, for våre garantiprodukter.

Les mer
18. August 2016
Viktig informasjon om garantier!
illustrasjon

Som følge av endringer i Solvency II endrer Byggmesterforsikring sin garantileverandør.

Les mer