OM OSS

Hvem er vi?

Etter at Byggmesterforsikring relanserte garantiproduktet i 2012 har selskapet utviklet seg til å bli en betydelig leverandør av kontrakts- og forskuddsgarantier til byggebransjen. For å kunne møte den stadig økende etterspørselen har selskapets garantileveranser siden 2016 blitt organisert gjennom en egen avdeling.

Avdelingen har egne dedikerte medarbeidere og dedikerte fagressurser.

For kundene betyr dette følgende:

  • God rådgivning fra rådgivere med høy kompetanse
  • Rask svartid
  • Gode priser
  • Garantiprodukter og løsninger tilpasset byggebransjen
  • Enkel tilgang til informasjon om garantier

Garanti er et satsningsområde for Byggmesterforsikring og selskapet jobber kontinuerlig for å levere de beste garantiløsningene til seriøse håndverkere og utbyggere.