OM OSS

Garantist

Byggmesterforsikring leverer garantier på vegne av Hiscox SA og Gar-Bo Försäkring AB.

Vi har to samarbeidspartnere som er trygge tilretteleggere for oss på garantiløsninger for vår kunder; Hiscox Insurance SA som vi siden 2016 har hatt et meget godt samarbeid med, og Gar-Bo Försäkring AB som vi startet samarbeidet med 01.01.2020.

Byggmesterforsikring og våre samarbeidspartnere har et langsiktig perspektiv i vårt kundearbeid: vi skal være til for kundene i nedgangskonjunkturer så vel som oppgangskonjunkturer.

Vi har alltid stilt nødvendige krav til likviditet, soliditet og gjennomføringsevne hos kundene. Vi skal fortsette å bidra med nødvendige løsninger for gjennomføring av byggeprosjekt. Det som imidlertid må presiseres er at vi ikke kan påføre høyere risiko enn våre samarbeidspartnere kan bære.
Derfor er det svært viktig for vårt samarbeid med kundene, at vi har en god dialog om prosjektene, driften og ikke minst får nødvendig dokumentasjon slik at vi kan ta riktige beslutninger.

Hiscox SA er et meget solid selskap med A rating av AM Best, A (sterk) fra S&P
samt A+ rating fra Fitch.
Selskapet er "det samme" som Hiscox Insurance Company Limited men flyttet fra London til Luxemburg grunnet mulig Brexit.
Selskapet har alle tillatelser til å drive grenseoverskridende virksomhet i Norge, og finnes i Finanstilsynets register. 

Det nevnes for ordens skyld at Hiscox SA også er ansvarlig for alle garantier utstedt på vegne av Hiscox Insurance Company Limited.

Vår nyeste samarbeidspartner og tilrettelegger for garantiprodukter er Gar-Bo Forsäkring AB. Gar-Bo Forsäkring AB ble etablert av og for byggebransjen i Sverige i 1989. Selskapet har spesialisert seg på garantier og langhalede løsninger for byggebransjen og har et meget langsiktig fokus.
Noen av deres kunder gjennom mange år er NCC, OBOS og JM.

Hovedårsaken til at vi har valgt også å samarbeide med Gar-BO er at de har lang erfaring fra byggebransjen, med over 30 år som spesialistselskap. Kvaliteten hos deres reassurandører er høy. For å sikre kundene best mulig har de pr i dag et samarbeid med et panel av de største og fremste reassurandører i verden, eksempelvis Swiss Re og Hannover RE, begge er ratet med A A-. Det er 8 topp ratede reassurandører i panelet. Vi ser det som svært viktig at våre tilretteleggere har god risikospredning for å trygge løsningene til kundene.

Selskapet har alle tillatelser til å drive grenseoverskridende virksomhet i Norge, og finnes
Finansttilsynets register.

Dette er det viktigste argumentet for at kunder som er opptatt av trygghet for sine prosjekter og om garantisten er solid nok, skal velge oss.

Byggmesterforsikring AS og våre leverandører/givere, Gar-Bo Forsäkring AB, Hiscox Insurance SA og reassurandører, har et felles mål om å levere gode og trygge løsninger for kundene. Dette gjør vår løsning sterkere, men ikke dyrere. Det er slik vår eier, Byggmesterforbundet, vil at vi skal jobbe for deg, også når tiden er krevende for byggenæringen.