OM OSS

Garantist

Byggmesterforsikring leverer garantier på vegne av Gar-Bo Försäkring AB.

Byggmesterforsikring AS leverer garantier på vegne av Gar-Bo Försäkring AB, et selskap som vi startet samarbeidet med 01.01.2020.

Byggmesterforsikring og Gar-Bo Försäkring AB har et langsiktig perspektiv i vårt kundearbeid: vi skal være til for kundene i nedgangskonjunkturer så vel som oppgangskonjunkturer.

Vi har alltid stilt nødvendige krav til likviditet, soliditet og gjennomføringsevne hos kundene. Vi skal fortsette å bidra med nødvendige løsninger for gjennomføring av byggeprosjekt. Det som imidlertid må presiseres er at vi ikke kan påføre høyere risiko enn våre samarbeidspartnere kan bære.
Derfor er det svært viktig for vårt samarbeid med kundene, at vi har en god dialog om prosjektene, driften og ikke minst får nødvendig dokumentasjon slik at vi kan ta riktige beslutninger.

Vår samarbeidspartner og tilrettelegger for garantiprodukter er Gar-Bo Forsäkring AB. Gar-Bo Forsäkring AB ble etablert av og for byggebransjen i Sverige i 1989. Selskapet har spesialisert seg på garantier og langhalede løsninger for byggebransjen og har et meget langsiktig fokus.
Noen av deres kunder gjennom mange år er NCC, OBOS og JM.

Hovedårsaken til at vi har valgt også å samarbeide med Gar-BO er at de har lang erfaring fra byggebransjen, med over 30 år som spesialistselskap. Kvaliteten hos deres reassurandører er høy. For å sikre kundene best mulig har de pr i dag et samarbeid med et panel av de største og fremste reassurandører i verden, eksempelvis Swiss Re og Hannover RE, begge er ratet med A A-. Det er 8 topp ratede reassurandører i panelet. Vi ser det som svært viktig at våre tilretteleggere har god risikospredning for å trygge løsningene til kundene.

Selskapet har alle tillatelser til å drive grenseoverskridende virksomhet i Norge, og finnes
Finansttilsynets register.

Dette er det viktigste argumentet for at kunder som er opptatt av trygghet for sine prosjekter og om garantisten er solid nok, skal velge oss.

Byggmesterforsikring AS og våre leverandører/givere, Gar-Bo Forsäkring AB og reassurandører, har et felles mål om å levere gode og trygge løsninger for kundene. Dette gjør vår løsning sterkere, men ikke dyrere. Det er slik vår eier, Byggmesterforbundet, vil at vi skal jobbe for deg, også når tiden er krevende for byggenæringen.