Andre garantier

Forskuddsgarantier

Forskuddsgarantier

Byggmesterforsikring leverer forskuddsgarantier i henhold til kontrakter satt opp mellom profesjonelle parter.

Forskuddsgarantier gjelder som sikkerhet for kjøper i de tilfeller det er inngått avtale om betaling før overlevering av varen eller tjenesten.

Garanti settes opp i samsvar med kontraktsbestemmelser, i avtaler utformet i henhold til gjeldende norske byggestandarder.