Andre garantier

Betalingsgarantier

Betalingsgarantier

Byggmesterforsikring leverer betalingsgarantier i samsvar med kontrakter satt opp i henhold til gjeldende norske byggestandarder.

En betalingsgaranti benyttes der en selger ønsker sikkerhet for rettmessig betaling av leverte varer og tjenester, selv om kjøper skulle gå konkurs.