VÅRE GARANTIER

Andre garantier

Andre Garantier

I tillegg til garantier etter Bustadoppføringslova og kontraktsgarantier tilbyr Byggmesterforsikring også andre garantier. 

Dette er garantier som for eksempel forskuddsgarantier og betalingsgarantier med fler. Felles for alle slike garantier er at de fungerer som sikkerhet for spesifiserte forpliktelser etter gjeldende norske byggestandarder.

Vi leverer det meste av garantityper som benyttes for å sikre forhold i byggenæringen. Har du behov for en garanti vil vi gjerne høre fra deg.